Obec Dolní Věstonice

Tipy na výlety: Dolní Věstonice

Obec Dolní Věstonice se proslavila nálezem 11 centimetrů vysoké sošky Věstonické venuše. První zmínka o obci se objevila roku 1312. Nad obcí najdete zříceninu hradu Děvičky a nejvyšší vrch Pavlovských vrchů Děvín.

Fakta o vesnici

Dolní Věstonice (německy Unter Wisternitz) najdete v bývalém okrese Břeclav, Jihomoravském kraji. V roce 2012 zde žilo 312 obyvatel. Ve městě je knihovna a základní škola. Podniká zde zhruba 13 firem.

Historie obce

Dolní Věstonice je proslavená archeologickým výzkumem, který realizoval profesor Karel Absolon. V roce 1925 byla v obci nalezena slavná 11 cm vysoká Věstonická venuše. Slavnou sošku si můžete prohlédnout v expozici Moravského zemského muzea v Brně. Její hodnotu ocenili starožitníci na 40 milionů dolarů (800 milionů korun). Další archeologické nálezy pocházejí z doby lovců mamutů (stáří: 30 - 25 tisíc let). Tyto nálezy jsou k vidění ve zdejším archeologickém muzeu. Samotné naleziště je potom do roku 2008 zapsáno mezi Národní kulturní památky ČR.

Za doby Velkomoravské říše sídlili v místě staří Slované. Život našich předků lze odhadovat podle velkomoravského hradiště a rozsáhlého pohřebiště. Přímo v obci Dolní Věstonice pak můžete vidět zbytky mohutného opevnění a půdorys kostela z počátku 13. století. Tyto památky najdete na severním okraji obce s názvem Vysoká zahrada. První písemná zmínka o městě se objevila až roku 1312.

Ve 13. století se ve slovanské osadě začali objevovat němečtí kolonisté, kteří později v osadě převládli. V roce 1460 získala tehdejší vesnice povýšení na městečko s právem trhu. Zasloužil se o to král Jiří z Kunštátu a Poděbrad (Jiří z Poděbrad). Roku 1619 se poblíž Věstonic odehrála významná bitva moravských stavů s císařskými vojsky. Moravané v této bitvě vyhráli.

Počátkem 16. století přišli do obce Habáni. Jednalo se o skupiny křesťanů žijící v komunitách na Jižní Moravě. Tito vysoce vzdělaní lidé proslavili město keramikou a zavedli tradici vinařství. V jejich době vznikl mlýn a známé habánské vinné sklepy, které najdete na malém náměstí, jinak řečeném Husím plácku.

Zajímavosti v obci

Určitě stojí za návštěvu zříceniny hradu Děvičky a nejvyšší vrch Pavlovských vrchů Děvín. Navštívit byste měli také Kalendář věků. Jedná se o zářez v kolmé stěně kamenné cihelny.

Z dalších památek je k vidění gotický kostel svatého Michaela archanděla, budova bývalé radnice ze 16. století, sousoší Panny Marie pomocné z roku 1724 a známé Habánské náměstí, tzv. Husí plácek. Habánské vinné sklepy tvoří celé náměstíčko.


Rezidence VěstoniceTipy na výletyDolní Věstonice