Nový hrad - Neuhaus

Tipy na výlety: Nový hrad - Neuhaus

Zřícenina Nový hrad - Neuhaus, někdy také označovaný jako Nový Hrádek. Dnes se jedná o nepatrné zbytky zdí. Najdete je mezi Sirotčím a Dívčím hradem. Není vhodné hrad hledat na zelené turistické cestě. Najdete ho horem po červené, na odbočce zvané Martinka.

Historie Nového Hradu

Nový hrad postavil moravský markrabě Jan Jindřich v letech 1368 - 1375. Hrad měl chránit zemské hranice proti Rakousům a zároveň měl zamezit rozpínání Lichtenštejnů. Zájem o hrad měli Lichtenštejnové, kteří ho nakonec v roce 1380 koupili od markraběte Jošta.

Husitské války a zničení hradu

Podle dobových záznamů byl hrad ještě v roce 1414 v dobrém stavu. Zřícenina se z něho stala až během husitských válek v roce 1426. Další zmínka z roku 1629 uvádí, že se jedná o pustý hrad.

Současnost

V současné době není Nový Hrad (Neuhaus, nebo-li také Nový hrádek) volně přístupný, protože se nachází v národní přírodní rezervaci.


Rezidence VěstoniceTipy na výletyNový hrad - Neuhaus